Základné ošetrenie
Vstupné vyšetrenie (15min), registrácia pacienta 0,- €
Preventívna prehliadka 20,- €
Akútne vyštrenie (30min) 20,- €
RTG snímok OPG ortopantomogram 22,50,- €
RTG snímok RVG intraorálny 11,- €
Bitewing 1 kvadrant 4,50,- €
Analýza, indikácia, plánovanie liečby 20,- €
Analýza RTG snímku malého 10,- €
Analýza OPG 10,- €
Konzultácia (60min) 60,- €
Konzultácia do 30min 30,- €
Príplatok za ošetrenie mimo prac. doby 70,- €
Nedostavenie sa na termín 40,- €
Neskoré odhlásenie termínu menej ako 24hod 20,- €
3D RTG jedna čelusť 50,- €
3D RTG komplet 100,- €
Vyšetrenie dieťaťa 30min 30,- €
Vyšetrenie dieťaťa 60min 60,- €
Návrh liečebného plánu 15,- €
Krátky administratívny úkon 5,-€
Vyšetrenie chrupu laserom Diagnodent 20,- €
Vyšetrenie sliznice - Velscope 6,- €


Cenník platný od 7. 2. 2018

CENNÍKKONTAKT

Parkovanie zdarma na vyhradených miestach