Bc. JANA <strong>JUSKOVÁ</strong>
Bc. JANA JUSKOVÁ

Od úspešného ukončenia štúdia odboru dentálnej hygieny na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove v roku 2016 pôsobím na klinike pána doc. Tvrdoňa – Dr. Martin dental clinic na ktorej som nadobúdala skúsenosti už aj počas štúdia. Svoje schopnosti sa snažím neustále rozširovať na parodontologických školeniach, ktoré sa každoročne uskutočňujú a zaujímam sa aj o aktuálnu ponuku dentálnych pomôcok na trhu aby som vedela pacientom vždy individuálne čo najlepšie poradiť. Počas štúdia som absolvovala šesťsemestrálnu odbornú prax na oddelení dentálnej hygieny Kliniky maxilofaciálnej chirurgie a chirurgie hlavy a krku Fakultnej nemocnice J.A. Reimana v Prešove, ako aj prax na súkromnej klinike nadšenca nových technológií, MUDr. Alexandra Medzihradského v Košiciach.

Aktívne sa zúčastňujem na projekte Zdravý úsmev, v rámci ktorého deti v školskom a predškolskom veku edukujeme v oblasti orálnej hygieny. Keďže si uvedomujem dôležitosť prevencie, po dôkladnom absolvovaní dentálnej hygieny vždy pacientovi individuálne vysvetlím aj prečo problém vznikol, ako sa dá liečiť a ako možno predísť jeho opakovaniu.

Plynule komunikujem v anglickom jazyku a dohovorím sa aj v nemčine, čiže veľmi rada privítam aj zahraničnú klientelu.

Väčšinou potom nasleduje to, čo je pre mňa najväčšou odmenou – šťastný úsmev pacienta.

O nás

Srdcom našej zubnej kliniky, jej garantom a našou inšpiráciou, je Doc. MUDr. Martin Tvrdoň CSc. Sme špecializovaný tím zubárov s dlhoročnou praxou, vďaka ktorej máte istotu špičkovej starostlivosti za férovú cenu. Našim cieľom je však ponúknuť vám omnoho viac, aby ste sa pri návšteve zubnej kliniky Dr. Martin cítili ako u SVOJHO zubára.KONTAKT

Parkovanie zdarma na vyhradených miestach