Endodoncia

Zákrok Cena
ENDO1 (extirpácia, rozšírenie, CaOH2) 1 K.Kanálik 44,- €
ENDO1 (extirpácia, rozšírenie, CaOH2) 2 K.Kanáliky 64,- €
ENDO1 (extirpácia, rozšírenie, CaOH2) 3 K.Kanáliky 84,- €
ENDO1 (extirpácia, rozšírenie, CaOH2) 4 K.Kanáliky 94,- €
ENDO2 (zaplnenie KK) 1 K.Kanálik 70,- €
ENDO2 (zaplnenie KK) 2 K.Kanáliky 100,- €
ENDO2 (zaplnenie KK) 3 K.Kanáliky 120,- €
ENDO2 (zaplnenie KK) 4 K.Kanáliky 140,- €
ENDO komplet 1 K. Kanálik 94,- €
ENDO komplet 2 K. Kanáliky 144,- €
ENDO komplet 3 K. Kanáliky 184,- €
ENDO komplet 4 K. Kanáliky 224,- €
komplikovaná endodoncia 30,- €
Mikroskop 60,- €
Liečba FOTOSAN endo 25,- €
Reendodontické ošetrenie 1 K. Kanálik 39,- €
Paliatívne endodontické ošetrenie 40,- €
Garasone ATB pasta 25,- €
Preendodontická dostavba 40,- €
Dostavba zuba na FRC čap 75,- €
Každý nový FRC čap samostatne 25,- €
MTA cement – priame prekrytie 20,- €
Endoaktivátor 10,- €