Endodoncia

Zákrok Cena
ENDO1 (extirpácia, rozšírenie, CaOH2) 1 K.Kanálik 44,- €
ENDO1 (extirpácia, rozšírenie, CaOH2) 2 K.Kanáliky 64,- €
ENDO1 (extirpácia, rozšírenie, CaOH2) 3 K.Kanáliky 89,- €
ENDO1 (extirpácia, rozšírenie, CaOH2) 4 K.Kanáliky 104,- €
ENDO2 (zaplnenie KK) 1 K.Kanálik 70,- €
ENDO2 (zaplnenie KK) 2 K.Kanáliky 100,- €
ENDO2 (zaplnenie KK) 3 K.Kanáliky 129,- €
ENDO2 (zaplnenie KK) 4 K.Kanáliky 140,- €
ENDO komplet 1 K. Kanálik 114,- €
ENDO komplet 2 K. Kanáliky 164,- €
ENDO komplet 3 K. Kanáliky 218,- €
ENDO komplet 4 K. Kanáliky 244,- €
komplikovaná endodoncia 60,- €
Mikroskop 60,- €
Liečba FOTOSAN endo 27,- €
Reendodontické ošetrenie 1 K. Kanálik 39,- €
Paliatívne endodontické ošetrenie 40,- €
Garasone ATB pasta 25,- €
Preendodontická dostavba 80,- €
Dostavba zuba na FRC čap 75,- €
Každý nový FRC čap samostatne 25,- €
MTA cement – priame prekrytie 75,- €
Endoaktivátor 10,- €
Odstránenie zalomeného nástroja komplikované 250,- €