Implantológia

Zákrok Cena
Konzultácia pred implantáciou v trvaní do 30 minút 20,- €
Konzultácia pred implantáciou nad 30 minút 30,- €
Vytvor. liečeb. plánu pred implant., protetikou,bez liečby 30,- €
Implantácia Meissinger implantát, kontrola 490,- €
Implantácia Straumann implantát SLA 750,- €
Implantácia Straumann implantát SLActive 890,- €
Reimplantácia,revízia implantátu 70,- €
Chirurgické odstránenie miniimplantátu 20,- €
Nadstavba na implantát 290,- €
Gingivaformer/zhojovací valček 60,- €
Miniimplantáty 6ks   3000,-€
Miniimplantáty 5ks  2500,-€
Miniimplantáty 4ks 2000,-€
Miniimplantát 1KS 500,-€
angulovný abutmant 390,-€
1 ks miniimplantát 500,-€
Membrána od 240,-€
Chirurgické odstránenie implantátu 230,-€