Implantológia

Zákrok Cena
Konzultácia pred implantáciou v trvaní do 30 minút 20,- €
Konzultácia pred implantáciou nad 30 minút 30,- €
Vytvor. liečeb. plánu pred implant., protetikou,bez liečby 30,- €
Implantácia Meissinger implantát, kontrola 470,- €
Implantácia Straumann implantát SLA 750,- €
Implantácia Straumann implantát SLActive 850,- €
Reimplantácia,revízia implantátu 70,- €
Chirurgické odstránenie miniimplantátu 20,- €
Nadstavba na implantát 290,- €
Gingivaformer/zhojovací valček 60,- €
Miniimplantáty na fixnú protézu 6ks (horná čelusť) 2500,-€
Miniimplantáty na fixnú protézu 4ks (dolná čelusť) 2000,-€