Kompletný cenník

Základné ošetrenie

Zákrok Cena
Vstupné vyšetrenie (15min), registrácia pacienta ZADARMO
Preventívna prehliadka 30,- €
Akútne vyštrenie (30min) 20,- €
RTG snímok OPG ortopantomogram 30,- €
RTG snímok RVG intraorálny 17,- €
Bitewing 1 kvadrant 17,- €
Analýza, indikácia, plánovanie liečby 30,- €
Analýza RTG snímku malého 10,- €
Analýza OPG 15,- €
Konzultácia (60min) 80,- €
Konzultácia do 30min 40,- €
Príplatok za ošetrenie mimo prac. doby 100,- €
Nedostavenie sa na termín (á 60min) 100,- €
Neskoré odhlásenie termínu menej ako 24hod (á 60min) 50,- €
Rezervácia celodenného termínu (odráta sa od ceny ošetrenia) 200,- €
Neskoré odhlásenie celodenného termínu (menej ako 48hod) 200,- €
Rezervácia chirurgického termínu (cena sa odráta od ošetrenia) 100,- €
Neskoré odhlásenie chirurgického termínu (menej ako 48hod) 100,- €
3D RTG jeden kvadrant 35,- €
3D RTG jedna čelusť 60,- €
3D RTG komplet 120,- €
Vyšetrenie dieťaťa 30min 60,- €
Vyšetrenie dieťaťa 60min 120,- €
Návrh liečebného plánu 30,- €
Krátky administratívny úkon 5,-€
Vyšetrenie chrupu laserom Diagnodent 20,- €
Vyšetrenie sliznice – Velscope 10,- €

Protetika

Zákrok Cena
Ochranné korunky- Dental Crown 30,- €
Ochranné korunky- zhotov. v labor. od 70,- €
Odtlačky Ypen H/D 20,- €
Odtlačky silikón 25,- €
Odtlačky po implantácii 60,- €
Digitálne odtlačky 50,- €
Študijné modely 30,- €
Určenie medzičeľ. vzťahov, náhryzové valy 40,- €
Stiahnutie korunky 10,- €
Cementovanie korunky 1ks 10,- €
Cementovanie korunky 1ks Fuji Plus 15,- €
Gingíva na zirkón jeden člen 50,-€
Detská nerezová korunka 70,-€
Inlay liata ako pilier mostíka 120,- €
Inlay Zirkonoxid 195,- €
Inlay 1koreňová CrCO 120,-€
Inlay 1koreňová Zirkonoxid 195,- €
Korunka/ medzičlen plášťová celoliata 175,- €
Korunka/ medzičlen kovokeramická 370,- €
Korunka kovokeramická na implantát 390,- €
Korunka kovokeramická fazetovaná 155,- €
Korunka zirkon na implantát 490,- €
Korunka/ medzičlen Zirkonoxid 490,- €
Korunka teleskopická kovoker. 2 ks 650,- €
Korunka teleskopická celoliata 2ks 300,- €
Korunka teleskopická primár CrCo 400,- €
Korunka teleskopická primár Zirkonoxid 180,- €
Korunka eMax/sklokeramika 530,- €
Korunka eMax na implantát 530,- €
Estetická fazeta keramika 530,- €
Inlay/Onlay/Overlay eMax/sklokeramika 530,- €
Pressovaný eMax 470,- €
Celková snímateľná náhrada horná alebo dolná 590,- €
Čiastočná snímateľná náhrada horná alebo dolná 740,- €
Skeletovaná náhrada + báza  780,- €
Medzerník 4 zuby+ 2 spony 200,- €
Prasknutá alebo zlomená náhrada- oprava 50,- €
Spevňovacia mriežka do sním. prot. 70,- €
Rebazácia protézy 150,- €
Spona/ stabilizačné rameno/ oklúzny tŕň – 1ks 20,- €
Gilmor- Dolder strmeň 100,- €
Zásuvný/ guličkový spoj 175,- €
Sklený pilier 200,- €
Náhryzová dlaha 90,- €
Chránič pre športovcov 300,- €
Wax up – 1 kvadrant 75,- €
Oprava snímateľnej náhrady s doplnením 1 zuba 80,- €
Doplnenie každého ďalšieho zuba 20,- €
Tvárový oblúk 100,- €
Protéza na miniimplantáty 1 čelusť 590, – €
ALL-on-4  od 5760- €
ALL-on-6 od 6860,- €
Titan/zirkon – all on 4/6  550,-€/člen
čiasočná snímateľna náhrada immediátna 500,- €
Mock up 1 kvadrant 75,-€
Waxx up zub

30,-€

Sňatie korunky/overlay/fazety

30,-€

Fixácia korunky/overlay/fazety

140,-€

Stomatologická chirurgia

Zákrok Cena
Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa. 50,- €
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa. Jednoduchá ex. 75,- €
Extrakcia viackoreňového zuba 90,- €
Komplikovaná extrakcia zuba 130,- €
Extrakcia viackoreňového zuba so separáciou koreňov 110,- €
Chirurgická extrakcia – zub múdrosti od 220,- €
Chirurgická extrakcia 130,- €
Resekcia koreňového hrotu 300,- €
Resekcia koreňového hrotu s retrográdnou výplňou 450,- €
Augmentácia malá 230,- €
Augmentácia veľká 460,- €
Sinus lift 730,- €
Sutúra extrakčnej rany – približovací steh 10,- €
Vybratie stehov 10,- €
Ošetrenie extrakčnej rany Alvogyl, Gelaspon 10,- €
Kontrola po chirurgickom zákroku 15,- €
Drenáž Chlumski 10,- €
Dekapsulácia zuba/ gingivektómia 30,- €
Plastika Vestibula 100,- €
Frenuloktómia 75,- €
Odkrytie implatátu 60,- €
Socket shield
600,- €
PRF 200,- €
Explantácia integrovaného implantátu 490,- €
Explantácia odhojeného implantátu 80,- €
Lokálne ošetrenie periimplantitídy  80,- €
Exstirpácia cysty
250,- €
xkochleácia postextrakčnej rany (alveolitis sicca)
45,- €
Dekapsulácia dentitio difficilis
80,- €
Chirurgické ošetrenie parodontologického vačku 80,- €
Odber kostného štepu 950,- €
Odber tkanivového štepu
 450,- €
Osteotómia Apikálne posunutý lalok  450,- €
Vestibuloplastika
 450,- €

Záchovná stomatológia

Zákrok Cena
Kofferdam blana 20,- €
Optragate 6,- €
Injekčná anestézia 18,- €
Celková anestézia (1 hod) 300,- €
Celková anestézia (každá ďaľšia 1/2 hod) 120,- €
Premedikácia (u detí) 60,- €
Dočasná vložka s preparáciou kavity:
1 koreň 25,- €
2 korene 30,- €
3 korene 35,- €
4 korene 40,- €
Dočasná vložka 10,- €
Ošetrenie Ca(OH)2 25,- €
Krčkový kaz 35,- €
jednoplôšková výplň 65,- €
dvojplôšková výplň 80,- €
trojplôšková výplň 90,- €
Štvorplôšková výplň 100,- €
Pečatenie zuba (1 zub) od 30,- €
Dusičnan strieborný (1 zub) 25,- €
Liečba FOTOSAN plomba 16,- €
Rekonštrukcia korunky zuba fotokompozitom 200,- €
Zábrus zuba 10,- €
Dekapitacia zuba 30,- €

Hygiena/bielenie

Zákrok Cena
Odstránenie zubného kameňa/ povlakov (vrátane airflow a fluoridácie) 80,- €
Airflow /samostatne/ 30,- €
Odstránenie zubného kameňa 40,- €
Kyretáž – 1 čeľusť (60min) 120,- €
Kyretáž 1 zub /samostatne/ 15,- €
Kyretáž 1 sextant /samostatne/ 60,- €
Fluorizácia ako samost. výkon 10,- €
Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny 15,- €
Recall po ukončení IHF 20,- €
Bielenie zubov- ambulantné 320,- €
Bielenie zubov- domáce- Nitewhite + nosiče 199,- €
Vnútorné bielenie zubov- 1 zub – prvé sedenie 120,- €
Vnútorné bielenie – 1 zub – každé ďalšie sedenie 25,- €
kombinované bielenie 499,- €
1 dlaha na Domáce bielenie 80,- €
Ambulantné bielenie 1 čelusť 270,- €

Implantológia

Zákrok Cena
Konzultácia pred implantáciou v trvaní do 30 minút 20,- €
Konzultácia pred implantáciou nad 30 minút 30,- €
Vytvor. liečeb. plánu pred implant., protetikou,bez liečby 30,- €
Implantácia Meissinger implantát, kontrola 490,- €
Implantácia Straumann implantát SLA 750,- €
Implantácia Straumann implantát SLActive 890,- €
Reimplantácia,revízia implantátu 70,- €
Chirurgické odstránenie miniimplantátu 20,- €
Nadstavba na implantát 290,- €
Gingivaformer/zhojovací valček 60,- €
Miniimplantáty 6ks   3000,-€
Miniimplantáty 5ks  2500,-€
Miniimplantáty 4ks 2000,-€
Miniimplantát 1KS 500,-€
angulovný abutmant 390,-€
1 ks miniimplantát 500,-€
Membrána od 240,-€
Chirurgické odstránenie implantátu 230,-€

Endodoncia

Zákrok Cena
ENDO1 (extirpácia, rozšírenie, CaOH2) 1 K.Kanálik 44,- €
ENDO1 (extirpácia, rozšírenie, CaOH2) 2 K.Kanáliky 64,- €
ENDO1 (extirpácia, rozšírenie, CaOH2) 3 K.Kanáliky 89,- €
ENDO1 (extirpácia, rozšírenie, CaOH2) 4 K.Kanáliky 104,- €
ENDO2 (zaplnenie KK) 1 K.Kanálik 70,- €
ENDO2 (zaplnenie KK) 2 K.Kanáliky 100,- €
ENDO2 (zaplnenie KK) 3 K.Kanáliky 129,- €
ENDO2 (zaplnenie KK) 4 K.Kanáliky 140,- €
ENDO komplet 1 K. Kanálik 114,- €
ENDO komplet 2 K. Kanáliky 164,- €
ENDO komplet 3 K. Kanáliky 218,- €
ENDO komplet 4 K. Kanáliky 244,- €
komplikovaná endodoncia 60,- €
Mikroskop 60,- €
Liečba FOTOSAN endo 27,- €
Reendodontické ošetrenie 1 K. Kanálik 39,- €
Paliatívne endodontické ošetrenie 40,- €
Garasone ATB pasta 25,- €
Preendodontická dostavba 80,- €
Dostavba zuba na FRC čap 75,- €
Každý nový FRC čap samostatne 25,- €
MTA cement – priame prekrytie 75,- €
Endoaktivátor 10,- €
Odstránenie zalomeného nástroja komplikované 250,- €

Detská stomatológia

Zákrok Cena
Vstupná diagnostika dieťaťa 50,- €
Vyšetrenie dieťaťa 30min. 60,- €
Vyšetrenie dieťaťa 60min. 120,- €
Fotokompozit – dve plôšky/zub 6-8/ 80,- €
Fotokompozit – dve plôšky/zub 1-5/ 75,- €
Fotokompozit – jedna plôška/zub 6-8/ 65,- €
Fotokompozit – jedna plôška/zub 1-5/  60,- €
Strip korunka / celulidová korunka  75,- €
Sprayova lokalna anesteza  5,- €
Skloionomer  60,- €
Rozšírená pečať  45,- €
ART- Atraumatic restorative treatment  20,- €
Pulpotómia viac kanálikov  110,- €
Pulpotómia  80,- €
Pulpektómia 80,- €
Pulpektómia Viac Kanálikov  110,- €
Premedikácia 50,- €
Preventívna prehliadka ( každých začatých 15 minút ) 20,- €
Povrch.kaz v sklovine u detí, kompozitná výplň 20,- €
Pečatenie fisúr u detí, 1 zub 30,- €
Optragate  6,- €
Liečebný plán – DETI 25,- €
Mikroskop – endodoncia 60,- €
Medzerník 110,- €
Kofferdam 20,- €
ICON ošetrenie bielych pigmentov 1zub 55,- €
Liečba fotosan – plomba 16,- €
ENTONOX sedácia začatých 9min 29,- €
MTA prekrytie – podložka 65,- €
Detská zirkónová korunka 120,- €
Detská nerezová korunka  80,- €
Diagnostika stavu zubov dieťaťa  40,- €
Dentálna hygiena pre najmenších  40,- €
Dentálna hygiena pre Juniorov 60,- €
RTG snímka – ortopantomogram. 30,- €
RTG snímka intraorálna zubov a ústnych tkanív. 17,- €
Preventívna stomatologická prehliadka. 30,- €
Injekčná anestézia.  18,- €
Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa – JEDNODUCHÁ  30,- €
Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa – STREDNE NÁROČNÁ  50,- €
Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa – KOMPLIKOVANÁ  50,- €
Celková anestézia (1 hod) 300,- €
Celková anestézia (každá ďalšia 1/2 hod) 120,- €

Zubné strojčeky

Zákrok Cena
neviditeľný zubný strojček Od 1800,- €
Stiahnutie fixného aparátu1 čelusť 250,- €
Vivera retiainers both 350,- €
Vivera retiainers single 250,- €
Retainer fixný 70,- €
Retančná fólia 130,- €