Kompletný cenník

Základné ošetrenie

Zákrok Cena
Vstupné vyšetrenie (15min), registrácia pacienta ZDARMA
Preventívna prehliadka 20,- €
Diagnostika stavu zubov (u detí) 30,- €
Akútne vyštrenie (30min) 30,- €
RTG snímok OPG ortopantomogram 29,- €
RTG snímok RVG intraorálny 15,- €
Bitewing 1 kvadrant 12,- €
Analýza, indikácia, plánovanie liečby 20,- €
Analýza RTG snímku malého 10,- €
Analýza OPG 15,- €
Konzultácia (60min) 80,- €
Konzultácia do 30min 20,- €
Príplatok za ošetrenie mimo prac. doby 100,- €
Nedostavenie sa na termín (á 60min) 40,- €
Neskoré odhlásenie termínu menej ako 24hod (á 60min) 20,- €
Rezervácia celodenného termínu (odráta sa od ceny ošetrenia) 200,- €
Neskoré odhlásenie celodenného termínu (menej ako 48hod) 200,- €
Rezervácia chirurgického termínu (cena sa odráta od ošetrenia) 100,- €
Neskoré odhlásenie chirurgického termínu (menej ako 48hod) 100,- €
3D RTG jeden kvadrant 30,- €
3D RTG jedna čelusť 55,- €
3D RTG komplet 120,- €
Vyšetrenie dieťaťa 30min 60,- €
Vyšetrenie dieťaťa 60min 120,- €
Návrh liečebného plánu 30,- €
Krátky administratívny úkon 5,-€
Vyšetrenie chrupu laserom Diagnodent 20,- €
Vyšetrenie sliznice – Velscope 10,- €
Hygienický nadštandard – COVID19 45,- €    0,- €

Protetika

Zákrok Cena
Ochranné korunky- Dental Crown 30,- €
Ochranné korunky- zhotov. v labor. od 65,- €
Odtlačky Ypen H/D 18,- €
Odtlačky silikón 25,- €
Odtlačky po implantácii 60,- €
Digitálne odtlačky 40,- €
Študijné modely 30,- €
Určenie medzičeľ. vzťahov, náhryzové valy 40,- €
Stiahnutie korunky 10,- €
Cementovanie korunky 1ks 10,- €
Cementovanie korunky 1ks Fuji Plus 15,- €
Gingíva na zirkón jeden člen 50,-€
Detská nerezová korunka 70,-€
Inlay liata ako pilier mostíka 100,- €
Inlay Zirkonoxid 195,- €
Inlay 1koreňová CrCO 120,-€
Inlay 1koreňová Zirkonoxid 195,- €
Korunka/ medzičlen plášťová celoliata 175,- €
Korunka/ medzičlen kovokeramická 320,- €
Korunka kovokeramická na implantát 350,- €
Korunka kovokeramická fazetovaná 155,- €
Korunka zirkon na implantát 420,- €
Korunka/ medzičlen Zirkonoxid 390,- €
Korunka teleskopická kovoker. 2 ks 325,- €
Korunka teleskopická celoliata 2ks 300,- €
Korunka teleskopická primár CrCo 150,- €
Korunka teleskopická primár Zirkonoxid 180,- €
Korunka eMax/sklokeramika 450,- €
Korunka eMax na implantát 470,- €
Estetická fazeta keramika 490,- €
Inlay/Onlay/Overlay eMax/sklokeramika 470,- €
Pressovaný eMax 470,- €
Celková snímateľná náhrada horná alebo dolná 450,- €
Čiastočná snímateľná náhrada horná alebo dolná – prvky sa pripočítavajú 640,- €
Skeletovaná náhrada + báza – prvky sa pripočítavajú 700,- €
Medzerník 4 zuby+ 2 spony 120,- €
Prasknutá alebo zlomená náhrada- oprava 50,- €
Spevňovacia mriežka do sním. prot. 70,- €
Rebazácia protézy 100,- €
Spona/ stabilizačné rameno/ oklúzny tŕň – 1ks 20,- €
Gilmor- Dolder strmeň 100,- €
Zásuvný/ guličkový spoj 175,- €
Sklený pilier 200,- €
Náhryzová dlaha 90,- €
Chránič pre športovcov 130,- €
Wax up – 1 kvadrant 75,- €
Oprava snímateľnej náhrady s doplnením 1 zuba 80,- €
Doplnenie každého ďalšieho zuba 20,- €
Tvárový oblúk 100,- €
Protéza na miniimplantáty 1 čelusť 450,- €
ALL-on-4 od 5580,- €
ALL-on-6 od 7120,- €

Stomatologická chirurgia

Zákrok Cena
Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa. 25,- €
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa. Jednoduchá ex. 60,- €
Extrakcia viackoreňového zuba 70,- €
Komplikovaná extrakcia zuba 90,- €
Extrakcia viackoreňového zuba so separáciou koreňov 85,- €
Chirurgická extrakcia – zub múdrosti od 150,- €
Chirurgická extrakcia 95,- €
Resekcia koreňového hrotu 150,- €
Augmentácia malá 200,- €
Augmentácia veľká 400,- €
Sinus lift 730,- €
Sutúra extrakčnej rany – približovací steh 10,- €
Vybratie štehov 10,- €
Ošetrenie extrakčnej rany Alvogyl, Gelaspon 10,- €
Kontrola po chirurgickom zákroku 15,- €
Drenáž Chlumski 10,- €
Dekapsulácia zuba/ gingivektómia 30,- €
Plastika Vestibula 100,- €
Frenuloktómia 75,- €

Záchovná stomatológia

Zákrok Cena
Kofferdam blana 18,- €
Optgragate 5,- €
Injekčná anestézia 17,- €
Celková anestézia (1 hod) 250,- €
Celková anestézia (každá ďaľšia hod) 150,- €
Premedikácia (u detí) 50,- €
Dočasná vložka s preparáciou kavity:
1 koreň 25,- €
2 korene 30,- €
3 korene 35,- €
4 korene 40,- €
Dočasná vložka 10,- €
Ošetrenie Ca(OH)2 10,- €
Krčkový kaz 35,- €
Fotkompozit / Skloionomér- jednoplôšková výplň (1-5) 45,- €
Fotkompozit / Skloionomér- jednoplôšková výplň (6-8) 50,- €
Fotokompozit/ Skloionomér – dvojplôšková výplň (1-5) 60,- €
Fotokompozit/ Skloionomér – dvojplôšková výplň (6-8) 65,- €
Fotokompozit/ Skloionomér- trojplôšková výplň (1-5) 70,- €
Fotokompozit/ Skloionomér- trojplôšková výplň (6-8) 75,- €
Pečatenie zuba (1 zub) od 25,- €
Dusičnan strieborný (1 zub) 25,- €
Liečba FOTOSAN plomba 16,- €
Rekonštrukcia korunky zuba fotokompozitom 100,- €
Zábrus zuba 10,- €
Dekapitacia zuba 30,- €

Hygiena/bielenie

Zákrok Cena
Odstránenie zubného kameňa/ povlakov – 1 sedenie IHF 70,- €
Airflow /samostatne/ 25,- €
Kyretáž – 1 čeľusť (60min) 120,- €
Kyretáž 1 zub /samostatne/ 15,- €
Kyretáž 1 sextant /samostatne/ 60,- €
Fluorizácia ako samost. výkon 10,- €
Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny 15,- €
Recall po ukončení IHF 20,- €
Bielenie zubov- ambulantné- Beyond whitening 320,- €
Bielenie zubov- domáce- Nitewhite + nosiče 199,- €
Vnútorné bielenie zubov- 1 zub – prvé sedenie 120,- €
Vnútorné bielenie – 1 zub – každé ďalšie sedenie 25,- €

Implantológia

Zákrok Cena
Konzultácia pred implantáciou v trvaní do 30 minút 20,- €
Konzultácia pred implantáciou nad 30 minút 30,- €
Vytvor. liečeb. plánu pred implant., protetikou,bez liečby 30,- €
Implantácia Meissinger implantát, kontrola 470,- €
Implantácia Straumann implantát SLA 750,- €
Implantácia Straumann implantát SLActive 850,- €
Reimplantácia,revízia implantátu 70,- €
Chirurgické odstránenie miniimplantátu 20,- €
Nadstavba na implantát 290,- €
Gingivaformer/zhojovací valček 60,- €
Miniimplantáty na fixnú protézu 6ks (horná čelusť) 2500,-€
Miniimplantáty na fixnú protézu 4ks (dolná čelusť) 2000,-€

Endodoncia

Zákrok Cena
ENDO1 (extirpácia, rozšírenie, CaOH2) 1 K.Kanálik 44,- €
ENDO1 (extirpácia, rozšírenie, CaOH2) 2 K.Kanáliky 64,- €
ENDO1 (extirpácia, rozšírenie, CaOH2) 3 K.Kanáliky 84,- €
ENDO1 (extirpácia, rozšírenie, CaOH2) 4 K.Kanáliky 94,- €
ENDO2 (zaplnenie KK) 1 K.Kanálik 70,- €
ENDO2 (zaplnenie KK) 2 K.Kanáliky 100,- €
ENDO2 (zaplnenie KK) 3 K.Kanáliky 120,- €
ENDO2 (zaplnenie KK) 4 K.Kanáliky 140,- €
ENDO komplet 1 K. Kanálik 94,- €
ENDO komplet 2 K. Kanáliky 144,- €
ENDO komplet 3 K. Kanáliky 184,- €
ENDO komplet 4 K. Kanáliky 224,- €
Mikroskop 60,- €
Liečba FOTOSAN endo 25,- €
Reendodontické ošetrenie 1 K. Kanálik 39,- €
Paliatívne endodontické ošetrenie 40,- €
Garasone ATB pasta 25,- €
Preendodontická dostavba 40,- €
Dostavba zuba na FRC čap 75,- €
Každý nový FRC čap samostatne 25,- €
MTA cement – priame prekrytie 20,- €
Endoaktivátor 10,- €