Kompletný cenník

Základné ošetrenie

Zákrok Cena
Vstupné vyšetrenie (15min), registrácia pacienta ZADARMO
Preventívna prehliadka 30,- €
Akútne vyštrenie 20,- €
RTG snímok OPG ortopantomogram 35,- €
RTG snímok RVG intraorálny 20,- €
Bitewing 1 kvadrant 20,- €
Analýza RTG snímku malého 10,- €
Analýza OPG 10,- €
Konzultácia (60min) 80,- €
Konzultácia do 30min 40,- €
Príplatok za ošetrenie mimo prac. doby 100,- €
Nedostavenie sa na termín ( 60min) 100,- €
Neskoré odhlásenie termínu menej ako 24hod 100,- €
3D RTG jeden kvadrant 40,- €
3D RTG jedna čelusť 60,- €
3D RTG komplet 120,- €
Vyšetrenie dieťaťa ( 30min ) 60,- €
Návrh liečebného plánu 30,- €
administratívny úkon Od 5,-€
Vyšetrenie sliznice – Velscope 10,- €

Protetika

Zákrok Cena
Korunka provizorná – ochranná 30,- €
Korunka provizorná- PMMA od 70,- €
Odtlačky Ypen H/D 20,- €
Odtlačky silikón 25,- €
Odtlačky po implantácii 60,- €
Digitálne odtlačky 50,- €
Študijný model 30,- €
Tvárový oblúk medzičelustný vzťah 40,- €
sňatie korunky/overlay/fazety 30,- €
Detská nerezová korunka 80,-€
Korunka/ medzičlen kovokeramická 370,- €
Korunka kovokeramická na implantát 390,- €
Korunka zirkon na implantát OD 490,- €
Korunka/ medzičlen Zirkonoxid 490,- €
Korunka eMax/sklokeramika 530,- €
Korunka eMax na implantát 530,- €
Estetická fazeta keramika 530,- €
Inlay/Onlay/Overlay eMax/sklokeramika 530,- €
Celková snímateľná náhrada horná alebo dolná 590,- €
Čiastočná snímateľná náhrada horná alebo dolná 740,- €
Skeletovaná náhrada + báza  780,- €
Medzerník  200,- €
oprava NÁhrady – Prasknutá alebo zlomená 50,- €
Spevňovacia mriežka do sním. prot. 70,- €
Rebazácia protézy 150,- €
Gilmor- Dolder strmeň 100,- €
Zásuvný/ guličkový spoj 175,- €
dlaha PROTI BRUXIZMU 90,- €
Chránič pre športovcov 300,- €
Wax up – 1 zub 30,- €
Oprava snímateľnej náhrady s doplnením 1 zuba 80,- €
Doplnenie každého ďalšieho zuba 20,- €
Protéza na miniimplantáty 1 čelusť – nadštandard 750, – €
ALL-on-4  od 5760- €
ALL-on-6 od 6860,- €
Titan/zirkon – all on 4/6  550,-€/člen
čiasočná snímateľna náhrada imediátna 500,- €
Mock up 1 kvadrant 75,-€

Stomatologická chirurgia

Zákrok Cena
Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa. Od 50,- €
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa. Jednoduchá ex. OD 75,- €
Extrakcia viackoreňového zuba 90,- €
Komplikovaná extrakcia zuba 130,- €
Extrakcia viackoreňového zuba so separáciou koreňov 110,- €
Chirurgická extrakcia – zub múdrosti od 190,- €
Chirurgická extrakcia 130,- €
Resekcia koreňového hrotu 300,- €
Resekcia koreňového hrotu s retrográdnou výplňou 450,- €
Augmentácia malá OD 230,- €
Sinus lift 800,- €
Sutúra extrakčnej rany – približovací steh 10,- €
Vybratie stehov 10,- €
Ošetrenie extrakčnej rany 10,- €
Kontrola po chirurgickom zákroku 15,- €
Drenáž Chlumsky 10,- €
Dekapsulácia zuba 80,- €
Frenulektómia 75,- €
Odkrytie implatátu 60,- €
Socket shield
600,- €
PRF – Regenerácia kmeňovými bunkami 200,- €
Explantácia integrovaného implantátu 490,- €
Explantácia odhojeného implantátu 80,- €
Lokálne ošetrenie periimplantitídy  80,- €
Exstirpácia cysty
250,- €
Exkochleácia postextrakčnej rany
45,- €
Dekapsulácia zuba
80,- €
Chirurgické ošetrenie parodontologického vačku 80,- €
Odber štepu od 150,- €
Osteotómia – Apikálne posunutý lalok  450,- €
Vestibuloplastika
 450,- €
Bonesplit 450,- €
Gingivoplastika OD 200,- €
Fenestrácia 200,- €
Kostný štep 490,- €
Autotransplantácia zuba
150,- €
Extrúzia zuba 120,- €

Záchovná stomatológia

Zákrok Cena
Kofferdam blana 20,- €
Optragate 10,- €
Injekčná anestézia 20,- €
Celková anestézia (1 hod) 300,- €
Celková anestézia (každá ďaľšia 1/2 hod) 120,- €
Premedikácia (u detí) 110,- €
Dočasná výplň 35,- €
Krčkový kaz 47,- €
fotokompozitná jednoplôšková výplň 65,- €
fotokompozitná dvojplôšková výplň 80,- €
fotokompozitná trojplôšková výplň 90,- €
fotokompozitná Štvorplôšková výplň 100,- €
Liečba FOTOSAN plomba 20,- €
Rekonštrukcia korunky zuba fotokompozitom 200,- €
Artikulácia zuba 10,- €

Hygiena/bielenie

Zákrok Cena
Odstránenie zubného kameňa/ povlakov (vrátane airflow a fluoridácie) 90,- €
Airflow /samostatne/ 30,- €
Odstránenie zubného kameňa 40,- €
Kyretáž – 1 čeľusť (60min) 120,- €
Kyretáž 1 zub /samostatne/ 15,- €
Kyretáž 1 sextant /samostatne/ 60,- €
Fluoridácia ako samost. výkon 10,- €
Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny 15,- €
Recall po ukončení IHF 20,- €
Bielenie zubov- ambulantné 320,- €
Bielenie zubov- domáce- Nitewhite + nosiče 199,- €
Vnútorné bielenie zubov- 1 zub – prvé sedenie 120,- €
Vnútorné bielenie – 1 zub – každé ďalšie sedenie 25,- €
kombinované bielenie 499,- €
1 dlaha na Domáce bielenie 80,- €
Ambulantné bielenie 1 čelusť 270,- €

Implantológia

Zákrok Cena
Konzultácia pred implantáciou 30,- €
Implantácia Meissinger 490,- €
Implantácia Straumann SLA 750,- €
Implantácia Straumann SLActive 890,- €
ABUTMENT na implantát 290,- €
Gingivaformer / Vhojovací valček 60,- €
Miniimplantáty 6ks   3000,-€
Miniimplantáty 5ks  2500,-€
Miniimplantáty 4ks 2000,-€
Miniimplantát 1KS 500,-€
ABUTMENT na implantát – angulovaný 390,-€

ABUTMENT dočasný BLX okamžité zataženie         

 190,-€
Navigovaná implatácia + šablona    

 

249,-€

Endodoncia

Zákrok Cena
ENDO komplet 1 K. Kanálik od 114,- €
ENDO komplet 2 K. Kanáliky od 164,- €
ENDO komplet 3 K. Kanáliky od 218,- €
ENDO komplet 4 K. Kanáliky od 244,- €
komplikovaná endodoncia 30,- €
Mikroskop 60,- €
Liečba FOTOSAN endo 27,- €
Reendodontické ošetrenie 1 K. Kanálik 39,- €
Paliatívne endodontické ošetrenie 40,- €
Preendodontická dostavba od 40,- €
Dostavba zuba na FRC čap 75,- €
Každý nový FRC čap samostatne 25,- €
MTA cement – priame prekrytie 75,- €
Endoaktivátor 10,- €
Odstránenie zalomeného nástroja od 250,- €

Detská stomatológia

Zákrok Cena
Vstupná diagnostika dieťaťa 60,- €
Vyšetrenie dieťaťa 30min. 60,- €
Fotokompozit – biela výplň od 65,- €
Strip korunka / celulidová korunka  75,- €
Sprayova lokálna anestÉzia  5,- €
Skloionomér  od 55,- €
Rozšírená pečať  45,- €
ART- Atraumatic restorative treatment  20,- €
Pulpotómia viac kanálikov  110,- €
Pulpotómia  80,- €
Pulpektómia 80,- €
Pulpektómia Viac Kanálikov  110,- €
Premedikácia 110,- €
Preventívna Pedostomatologická prehliadka 40,- €
Pečatenie fisúr u detí, 1 zub 35,- €
Optragate  6,- €
Liečebný plán – DETI 30,- €
Mikroskop – endodoncia 60,- €
Medzerník 110,- €
Kofferdam 20,- €
ICON ošetrenie bielych pigmentov 1zub 55,- €
Liečba fotosan – plomba 16,- €
MTA deti 25,- €
Detská zirkónová korunka 120,- €
Detská nerezová korunka  95,- €
Dentálna hygiena pre najmenších  40,- €
Dentálna hygiena pre Juniorov 60,- €
RTG snímka – ortopantomogram 30,- €
RTG snímka intraorálna zubov a ústnych tkanív 17,- €
Injekčná anestézia deti  15,- €
Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa
 30,- €
Konzultacia pred CA
100,- €
Celková anestézia (1 hod) 300,- €
Celková anestézia (každá ďalšia 1/2 hod) 150,- €
Anestézia – sprejová lokálna
10,- €

Zubné strojčeky

Zákrok Cena
neviditeľný zubný strojček Od 1800,- €
Stiahnutie fixného aparátu 1 čelusť 250,- €
Vivera retiainers both od 350,- €
Vivera retiainers single od 250,- €
Retainer fixný 150,- €
Retenčná dlaha od 130,- €
Balík vstupných vyšetrení  339,-€