Stomatologická chirurgia

Zákrok Cena
Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa. Od 50,- €
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa. Jednoduchá ex. OD 75,- €
Extrakcia viackoreňového zuba 90,- €
Komplikovaná extrakcia zuba 130,- €
Extrakcia viackoreňového zuba so separáciou koreňov 110,- €
Chirurgická extrakcia – zub múdrosti od 190,- €
Chirurgická extrakcia 130,- €
Resekcia koreňového hrotu 300,- €
Resekcia koreňového hrotu s retrográdnou výplňou 450,- €
Augmentácia malá OD 230,- €
Sinus lift 800,- €
Sutúra extrakčnej rany – približovací steh 10,- €
Vybratie stehov 10,- €
Ošetrenie extrakčnej rany 10,- €
Kontrola po chirurgickom zákroku 15,- €
Drenáž Chlumsky 10,- €
Dekapsulácia zuba 80,- €
Frenulektómia 75,- €
Odkrytie implatátu 60,- €
Socket shield
600,- €
PRF – Regenerácia kmeňovými bunkami 200,- €
Explantácia integrovaného implantátu 490,- €
Explantácia odhojeného implantátu 80,- €
Lokálne ošetrenie periimplantitídy  80,- €
Exstirpácia cysty
250,- €
Exkochleácia postextrakčnej rany
45,- €
Dekapsulácia zuba
80,- €
Chirurgické ošetrenie parodontologického vačku 80,- €
Odber štepu od 150,- €
Osteotómia – Apikálne posunutý lalok  450,- €
Vestibuloplastika
 450,- €
Bonesplit 450,- €
Gingivoplastika OD 200,- €
Fenestrácia 200,- €
Kostný štep 490,- €