Stomatologická chirurgia

Zákrok Cena
Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa. 25,- €
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa. Jednoduchá ex. 60,- €
Extrakcia viackoreňového zuba 70,- €
Komplikovaná extrakcia zuba 90,- €
Extrakcia viackoreňového zuba so separáciou koreňov 85,- €
Chirurgická extrakcia – zub múdrosti od 150,- €
Chirurgická extrakcia 95,- €
Resekcia koreňového hrotu 150,- €
Augmentácia malá 200,- €
Augmentácia veľká 400,- €
Sinus lift 730,- €
Sutúra extrakčnej rany – približovací steh 10,- €
Vybratie štehov 10,- €
Ošetrenie extrakčnej rany Alvogyl, Gelaspon 10,- €
Kontrola po chirurgickom zákroku 15,- €
Drenáž Chlumski 10,- €
Dekapsulácia zuba/ gingivektómia 30,- €
Plastika Vestibula 100,- €
Frenuloktómia 75,- €