Stomatologická chirurgia

Zákrok Cena
Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa. 50,- €
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa. Jednoduchá ex. 75,- €
Extrakcia viackoreňového zuba 90,- €
Komplikovaná extrakcia zuba 130,- €
Extrakcia viackoreňového zuba so separáciou koreňov 110,- €
Chirurgická extrakcia – zub múdrosti od 220,- €
Chirurgická extrakcia 130,- €
Resekcia koreňového hrotu 300,- €
Resekcia koreňového hrotu s retrográdnou výplňou 450,- €
Augmentácia malá 230,- €
Augmentácia veľká 460,- €
Sinus lift 730,- €
Sutúra extrakčnej rany – približovací steh 10,- €
Vybratie stehov 10,- €
Ošetrenie extrakčnej rany Alvogyl, Gelaspon 10,- €
Kontrola po chirurgickom zákroku 15,- €
Drenáž Chlumski 10,- €
Dekapsulácia zuba/ gingivektómia 30,- €
Plastika Vestibula 100,- €
Frenuloktómia 75,- €
Odkrytie implatátu 60,- €
Socket shield
600,- €
PRF 200,- €
Explantácia integrovaného implantátu 490,- €
Explantácia odhojeného implantátu 80,- €
Lokálne ošetrenie periimplantitídy  80,- €
Exstirpácia cysty
250,- €
xkochleácia postextrakčnej rany (alveolitis sicca)
45,- €
Dekapsulácia dentitio difficilis
80,- €
Chirurgické ošetrenie parodontologického vačku 80,- €
Odber kostného štepu 950,- €
Odber tkanivového štepu
 450,- €
Osteotómia Apikálne posunutý lalok  450,- €
Vestibuloplastika
 450,- €