Stomatologická chirurgia

Zákrok Cena
Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa. 20,- €
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa. Jednoduchá ex. 55,- €
Extrakcia viackoreňového zuba 65,- €
Komplikovaná extrakcia zuba 50,- €
Extrakcia viackoreňového zuba so separáciou koreňov 85,- €
Chirurgická extrakcia – zub múdrosti od 150,- €
Chirurgická extrakcia 95,- €
Resekcia koreňového hrotu 150,- €
Sutúra extrakčnej rany – približovací steh 10,- €
Vybratie štehov 10,- €
Ošetrenie extrakčnej rany Alvogyl, Gelaspon 10,- €
Kontrola po chirurgickom zákroku 15,- €
Drenáž Chlumski 10,- €
Dekapsulácia zuba/ gingivektómia 30,- €
Plastika Vestibula 100,- €
Frenuloktómia 75,- €


Cenník platný od 1. 7. 2018