Záchovná stomatológia

Zákrok Cena
Kofferdam blana 20,- €
Optgragate 5,- €
Injekčná anestézia 17,- €
Celková anestézia (1 hod) 250,- €
Celková anestézia (každá ďaľšia hod) 170,- €
Premedikácia (u detí) 50,- €
Dočasná vložka s preparáciou kavity:
1 koreň 25,- €
2 korene 30,- €
3 korene 35,- €
4 korene 40,- €
Dočasná vložka 10,- €
Ošetrenie Ca(OH)2 10,- €
Krčkový kaz 35,- €
Fotkompozit / Skloionomér- jednoplôšková výplň (1-5) 50,- €
Fotkompozit / Skloionomér- jednoplôšková výplň (6-8) 55,- €
Fotokompozit/ Skloionomér - dvojplôšková výplň (1-5) 65,- €
Fotokompozit/ Skloionomér - dvojplôšková výplň (6-8) 70,- €
Fotokompozit/ Skloionomér- trojplôšková výplň (1-5) 75,- €
Fotokompozit/ Skloionomér- trojplôšková výplň (6-8) 80,- €
Pečatenie zuba (1 zub) od 25,- €
Dusičnan strieborný (1 zub) 25,- €
Liečba FOTOSAN plomba 16,- €
Rekonštrukcia korunky zuba fotokompozitom 150,- €
Zábrus zuba 10,- €
Dekapitacia zuba 30,- €


Cenník platný od 1. 4. 2021