Záchovná stomatológia

Zákrok Cena
Kofferdam blana 20,- €
Optgragate 6,- €
Injekčná anestézia 18,- €
Celková anestézia (1 hod) 300,- €
Celková anestézia (každá ďaľšia 1/2 hod) 120,- €
Premedikácia (u detí) 60,- €
Dočasná vložka s preparáciou kavity:
1 koreň 25,- €
2 korene 30,- €
3 korene 35,- €
4 korene 40,- €
Dočasná vložka 10,- €
Ošetrenie Ca(OH)2 25,- €
Krčkový kaz 35,- €
Fotkompozit / Skloionomér- jednoplôšková výplň (1-5) 60,- €
Fotkompozit / Skloionomér- jednoplôšková výplň (6-8) 65,- €
Fotokompozit/ Skloionomér – dvojplôšková výplň (1-5) 75,- €
Fotokompozit/ Skloionomér – dvojplôšková výplň (6-8) 80,- €
Fotokompozit/ Skloionomér- trojplôšková výplň (1-5) 85,- €
Fotokompozit/ Skloionomér- trojplôšková výplň (6-8) 90,- €
Pečatenie zuba (1 zub) od 30,- €
Dusičnan strieborný (1 zub) 25,- €
Liečba FOTOSAN plomba 16,- €
Rekonštrukcia korunky zuba fotokompozitom 200,- €
Zábrus zuba 10,- €
Dekapitacia zuba 30,- €