Záchovná stomatológia

Zákrok Cena
Kofferdam blana 16,- €
Injekčná anestéza 11,50,- €
Celková anestéza (1 hod) 240,- €
Celková anestézia (každá ďaľšia hod) 140,- €
Premedikácia (u detí) 40,- €
Dočasná vložka s preparáciou kavity:  
1 koreň 25,- €
2 korene 30,- €
3 korene 35,- €
4 korene 40,- €
Dočasná vložka 10,- €
Ošetrenie Ca(OH)2 10,- €
Krčkový kaz 25,- €
Fotkompozit / Skloionomér- jednoplôšková výplň (1-5) 40,- €
Fotkompozit / Skloionomér- jednoplôšková výplň (6-8) 45,- €
Fotokompozit/ Skloionomér - dvojplôšková výplň (1-5) 50,- €
Fotokompozit/ Skloionomér - dvojplôšková výplň (6-8) 55,- €
Fotokompozit/ Skloionomér- trojplôšková výplň (1-5) 60,- €
Fotokompozit/ Skloionomér- trojplôšková výplň (6-8) 65,- €
Pečatenie zuba (1 zub) 10,- €
Liečba FOTOSAN plomba 11,- €
Rekonštrukcia korunky zuba fotokompozitom 80,- €
Zábrus zuba 10,- €
Dekapitacia zuba 30,- €


Cenník platný od 1. 7. 2018