DOC. MUDr. Martin Tvrdoň CSc.

stomatológ

Docent Tvrdoň je dušou aj garantom našej kliniky. Sme hrdí na jeho pedagogickú činnosť, v rámci ktorej 46 rokov pôsobil na Protetickom oddelení Stomatologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave. Prednášal tuzemským aj zahraničným študentom 4., 5. a 6. ročníka stomatológie a všeobecnej medicíny.

V rámci svojej bohatej profesionálnej kariéry pracoval aj v zahraničí: na Lekárskej fakulte a v nemocnici v Constantine v Alžírsku, v Misurate v Lýbii, ako aj v o Švédskom zdravotníckom centre v Spojených arabských emirátoch.

Prednášky a študijné pobyty:

Zahraničie

Svoje pôvodné práce vlastných vedeckých a klinických výsledkov predniesol v:

 • ZSSR na pozvanie Ministerstva zdravotníctva ZSSR – Moskva, Kyjev, Petrohrad, 1974
 • Nemecku na Kongrese Európskej Protetickej Asociácie EPA, Dráždany, 1987
 • Maďarsku na pozvanie na Lekárskej fakulte v Budapešti, 1991
 • na Svetových kongresoch FDI (Miláno, 1991 a Vancouver, 1994)
 • na Kongresoch ADA (Orlando, 1992 a San Francisco, 1993)
 • ďalej na Dental College, Oklahoma, 1992
 • Loyola University – Dental College, Chicago 1992
 • Private Laser Dental Clinic, Oregon, 1992
 • v NIH-NIDR, Bethesda, Maryland, 1993.
 • na 4. Stomatologickom kongrese, Misurata, Líbya, 22. – 24. apríl 2008

Domáce

 • Interdent Bratislava, Prvá medzinárodná stomatologická konferencia, máj 1994
 • Slovenské Dentálne Dni, Bratislava, medzinárodná stomatologická konferencia, október 2007
 • Dental Show – medzinárodné stomatologické konferencie v SR a ČR
 • Olomouc, 9. september 2008
 • Košice, 3. október 2008
 • Trenčianské Teplice, 13. november 2008
 • Zlín, 14. november 2008
 • Praha, 15. november 2008

Patenty a nové metódy v stomatológii

 • Laserová koncovka na vŕtanie zubov, CS patent, 1969
 • Snímateľné náhrady s pružnými okrajmi, CS patent, 1983
 • Klasifikácia defektov chrupu podľa veľkosti a umiestnenia v zubnom oblúku, prednesené 1983
 • Intrakoronárne zakotvený fixný mostík, prvá publikácia CS Stomatológia, 1992
 • Fixný mostík so sklenenými medzičlenmi, prvýkrát publikované v Dental Tribune, október 2007

Iné aktivity:

 • Člen delegácie ministra zdravotníctva SR na Euro-WHO v Dánsku
 • Zakladateľ a prvý predseda Laserového centra Univerzity Komenského, 1992 – 1994
 • Predseda organizačného výboru Medzinárodnej konferencie o využití lasera v medicíne v Bratislave, 1994
 • zástupca Ministerstvo zdravotníctva SR na zasadnutí Zdravotníckeho výboru Rady Európy v Štrasburgu, jún 1995
 • Tri roky bol predsedom Rady štátneho fondu zdravia pri Ministerstve zdravotníctva SR 1996 – 1998
 • Poradca ministra zdravotnictva Slovenskej republiky, 1996 – 1998

Jeho najnovšiu publikáciu knihy protetická stomatológia nájdete na tomto linku

Náš tím šikovných ľudí

Srdcom našej zubnej kliniky, jej garantom a našou inšpiráciou, je Doc. MUDr. Martin Tvrdoň CSc. Sme špecializovaný tím zubárov s dlhoročnou praxou, vďaka ktorej máte istotu špičkovej starostlivosti za férovú cenu. Našim cieľom je však ponúknuť vám omnoho viac, aby ste sa pri návšteve zubnej kliniky Dr. Martin cítili ako u SVOJHO zubára.

MUDr. Martin
Kafka

implantológ

MUDr. Sabina
Figuľová

stomatologička

MDDr. Monika
Ivicová

stomatologička

MUDr. Kristina
Kardelis

stomatologička

MDDr. Dana
Gabajová

stomatologička

Bc. Zuzana
Koškovská

dentálna hygienička

Bc. Annamária
Polláková

dentálna hygienička

Jana
Pružincová

zdravotná sestra

Michala
Rybárová

zdravotná sestra

Alena
Seličová

zdravotná sestra

Mgr. Martina
Martáková

personálna koordinátorka

MDDr. Jana
Linská

čelustný ortopéd

Daniel
Šuľan

Cad-cam zubný technik

Bc. Frederika
Antušová

dentálna hygienička

Bc. Paulína
Melichárková

dentálna hygienička

Petra
Lizáková

zdravotná sestra

Petra
Hriciková

zdravotná sestra

Veronika
Wiebauerová

zdravotná sestra

Katarína
Hučková

zdravotná sestra

Kristína
Geletejová

zubná asistentka

Andrea
Sluková

zdravotná sestra

Natália
Mikušová

zubná asistentka

Simona
Kostková

zubná asistentka

Ivana
Sabo

asistentka

Sára
Budáčová

zubná asistentka

Jaroslava
Hužvárová

personálna koordinátorka