Jana Pružincová

zdravotná sestra

Vyštudovala som odbor zubný technik na Strednej zdravotníckej škole v Bratislave. Na klinike Dr. Martin pracujem ako zubná sestra; tejto práci sa venujem od ukončenia školy a kvalifikáciu si, samozrejme, priebežne dopĺňam.

Zúčastnila som sa viacerých odborných školení a seminárov, na ktorých priebehu aj aktívne participujem.

Školenia:

  • Práca zubnej sestry od A do Z, 2006
  • Odborné školenia na Slovenských dentálnych dňoch 2006, 2007
  • Odborné prednášky na Konferencii sestier pracujúcich v stomatológii, 2007
  • Odborný seminár na Topoľčianskych stomatologických dňoch, 2007
  • Interdental, 2008
  • Neodkladná podpora životných funkcií, 2011

Odborná činnosť

  • Ergonómia práce v zubnej ambulancii; prednáška v rámci otvorenia seminára pre pracovníkov MVSR, v spolupráci s prof. Doc. MUDr. Ivanom Erdelským CSc., 1998, 1999.

Náš tím šikovných ľudí

Srdcom našej zubnej kliniky, jej garantom a našou inšpiráciou, je Doc. MUDr. Martin Tvrdoň CSc. Sme špecializovaný tím zubárov s dlhoročnou praxou, vďaka ktorej máte istotu špičkovej starostlivosti za férovú cenu. Našim cieľom je však ponúknuť vám omnoho viac, aby ste sa pri návšteve zubnej kliniky Dr. Martin cítili ako u SVOJHO zubára.

MUDr. Martin
Kafka

implantológ

MUDr. Sabina
Figuľová

stomatologička

MDDr. Monika
Ivicová

stomatologička

MUDr. Kristina
Kardelis

stomatologička

MDDr. Dana
Gabajová

stomatologička

Bc. Zuzana
Koškovská

dentálna hygienička

Bc. Annamária
Polláková

dentálna hygienička

Jana
Pružincová

zdravotná sestra

Michala
Rybárová

zdravotná sestra

Alena
Seličová

zdravotná sestra

Mgr. Martina
Martáková

personálna koordinátorka

MDDr. Jana
Linská

čelustný ortopéd

Daniel
Šuľan

Cad-cam zubný technik

Bc. Frederika
Antušová

dentálna hygienička

Bc. Paulína
Melichárková

dentálna hygienička

Petra
Lizáková

zdravotná sestra

Petra
Hriciková

zdravotná sestra

Veronika
Wiebauerová

zdravotná sestra

Katarína
Hučková

zdravotná sestra

Kristína
Geletejová

zubná asistentka

Andrea
Sluková

zdravotná sestra

Natália
Mikušová

zubná asistentka

Simona
Kostková

zubná asistentka

Ivana
Sabo

asistentka

Sára
Budáčová

zubná asistentka

Jaroslava
Hužvárová

personálna koordinátorka