MDDr. Zuzana Jánošíková

stomatologička

Štúdium zubného lekárstva som absolvovala na lekarskej fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 2013 . Kedže zubné lekárstvo nevnímam len ako profesný smer, ale ako jadro svojho súkromného vesmíru už počas štúdia som sa zapájala do mnohých kurzov a osvetových aktivít. Úspešne som odškolila v rámci programu Dental alarm viac ako 1000 detí a študentov na materských, základných i stredných školách . Po nástupe do praxe som v roku 2014 odišla na materskú dovolenku , čo však nezabránilo kontaktu s oborom a pokračovaní v celoživotnom stomatologickom vzdelávaní. V roku 2017 som sa vrátila do praxe. Mojou najvačšou záľubou v obore je direktná estetika , endodoncia a protetika . Verím že kľúčom k spokojnému úsmevu pacienta je nielen vo vysokej odbornosti ktorá je samozrejmosťou ale i v individuálnom, empatickom prístupe ktorý rúca barieru povestného strachu z ošetrenia v zubnej ambulancii.

Absolvované kurzy:

  • Endodontické ošetrenie v 21. storoči ( doc. MUDr. L. Perinka )
  • 
Propedeutika postendodontického ošetření  (MUDr. Ladislav Gregor ) – Česká republika
  • Workshop in Direct Esthetics – Belgicko Anatomická preparácia a 3D plnenie koreňových kanálikov ( MUDr Maxim Stošek )
  • Anatomická stratifikácia (Vincenzo Vanini), MUDr. Maxim Stošek (súbor 6-tich praktických workshopov )
  • Pravidelná účasť na prednáškach Slovenských dentálnych dní

Náš tím šikovných ľudí

Srdcom našej zubnej kliniky, jej garantom a našou inšpiráciou, je Doc. MUDr. Martin Tvrdoň CSc. Sme špecializovaný tím zubárov s dlhoročnou praxou, vďaka ktorej máte istotu špičkovej starostlivosti za férovú cenu. Našim cieľom je však ponúknuť vám omnoho viac, aby ste sa pri návšteve zubnej kliniky Dr. Martin cítili ako u SVOJHO zubára.

MUDr. Martin
Kafka

implantológ

MUDr. Sabina
Figuľová

stomatologička

MDDr. Monika
Ivicová

stomatologička

MUDr. Kristina
Kardelis

stomatologička

MDDr. Dana
Gabajová

stomatologička

Bc. Zuzana
Koškovská

dentálna hygienička

Bc. Annamária
Polláková

dentálna hygienička

Jana
Pružincová

zdravotná sestra

Michala
Rybárová

zdravotná sestra

Alena
Seličová

zdravotná sestra

Mgr. Martina
Martáková

personálna koordinátorka

MDDr. Jana
Linská

čelustný ortopéd

Daniel
Šuľan

Cad-cam zubný technik

Bc. Frederika
Antušová

dentálna hygienička

Bc. Paulína
Melichárková

dentálna hygienička

Petra
Lizáková

zdravotná sestra

Petra
Hriciková

zdravotná sestra

Veronika
Wiebauerová

zdravotná sestra

Katarína
Hučková

zdravotná sestra

Kristína
Geletejová

zubná asistentka

Andrea
Sluková

zdravotná sestra

Natália
Mikušová

zubná asistentka

Simona
Kostková

zubná asistentka

Ivana
Sabo

asistentka

Sára
Budáčová

zubná asistentka

Jaroslava
Hužvárová

personálna koordinátorka