MUDr. Kristina Kardelis

stomatologička

Ešte predtým, ako som sa dočasne odobrala na materskú dovolenku, som v roku 2007 úspešne ukončila štúdium stomatológie na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Po niekoľkoročnej praxi som získala certifikát z dentoalveolárnej chirurgie na Klinike stomatochirurgie v Košiciach. Som poctená, že ako jedna z najlepších študentiek doc. Tvrdoňa som následne bola prizvaná stať sa členkou tímu Dr. Martin Dental Clinic.

Školenia a cetifikáty

  • Odborná stáž na oddelení stomatochirurcie a maxilofacialnej chirurgie, Košice, 2010
  • Atestácia zo stomatológie, 2011
  • CERT – Certifikačná príprava, 2011
  • Certifikat z dentoalveolarnej chirurgie, 2011
  • Jednoodtieňová jednoduchosť a estetická neviditeľnosť, seminár, 2011
  • Krajský seminár RK Košice, 2011
  • Nové výplňové materiály a postupy v záchovnej stomatológii, seminár, 2011
  • Parodontologicko – implantologický seminár, 2011
  • Odborné prednášky v rokoch 2011-2015

Náš tím šikovných ľudí

Srdcom našej zubnej kliniky, jej garantom a našou inšpiráciou, je Doc. MUDr. Martin Tvrdoň CSc. Sme špecializovaný tím zubárov s dlhoročnou praxou, vďaka ktorej máte istotu špičkovej starostlivosti za férovú cenu. Našim cieľom je však ponúknuť vám omnoho viac, aby ste sa pri návšteve zubnej kliniky Dr. Martin cítili ako u SVOJHO zubára.

MUDr. Martin
Kafka

implantológ

MUDr. Sabina
Figuľová

stomatologička

MDDr. Monika
Ivicová

stomatologička

MUDr. Kristina
Kardelis

stomatologička

MDDr. Dana
Gabajová

stomatologička

Bc. Zuzana
Koškovská

dentálna hygienička

Bc. Annamária
Polláková

dentálna hygienička

Jana
Pružincová

zdravotná sestra

Michala
Rybárová

zdravotná sestra

Alena
Seličová

zdravotná sestra

Mgr. Martina
Martáková

personálna koordinátorka

MDDr. Jana
Linská

čelustný ortopéd

Daniel
Šuľan

Cad-cam zubný technik

Bc. Frederika
Antušová

dentálna hygienička

Bc. Paulína
Melichárková

dentálna hygienička

Petra
Lizáková

zdravotná sestra

Petra
Hriciková

zdravotná sestra

Veronika
Wiebauerová

zdravotná sestra

Katarína
Hučková

zdravotná sestra

Kristína
Geletejová

zubná asistentka

Andrea
Sluková

zdravotná sestra

Natália
Mikušová

zubná asistentka

Simona
Kostková

zubná asistentka

Ivana
Sabo

asistentka

Sára
Budáčová

zubná asistentka

Jaroslava
Hužvárová

personálna koordinátorka