MUDr. Sabina Figuľová

stomatologička

 

Štúdium stomatológie na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave som ukončila v roku 2007. Atestáciu v tom istom odbore som ukončila s vyznamenaním v roku 2010. Počas svojej dlhodobej praxe som sa zúčastnila školení renomovaných domácich aj zahraničných školiteľov a som držiteľkou viacerých certifikátov.

Mojou špecializáciou je estetická stomatológia od protetiky cez endodonciu až po extrakciu zubov. Mám tiež niekoľkoročnú prax na súkromnej stomatologickej klinike v Bratislave a na lekárskej službe prvej pomoci.

Nielen preto, že som sa zúčastnila na realizácii projektu ZDRAVÝ ÚSMEV v materských škôlkach, mám pozitívny prístup k našim malým pacientom. Som presvedčená, že kľúčovým pri ošetrení detí je citlivý a chápavý prístup.

Špecifiká mojej práce si vyžadujú pozornosť pre detail, preto sa vždy plne sústredím na každý krok, aby bol celkový výsledok dokonalý. Najdôležitejšia pre mňa je spokojnosť pacienta, sama hovorím, že stomatológia je pre mňa nielen prácou, ale aj vášňou.

Licencie a diplomy:

 • Licencia na výkon činnosti v povolaní zubný lekár, 2012
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu a na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany, 2011
 • Certifikát Neodkladná podpora životných funkcií – Záchranný systém FALCK, 2011

Školenia:

 • Fixná protetika – Dr. Pavel Brandejs – každoročne
 • Praktický kurz Bezbolestná aplikácia anestézie – MUDr. Jiří Sedelmayer, 2007
 • Absolvovanie všetkých praktických a teoretických kurzov Jiřího Sedelmayera, MUDr. Černého, MUDr. Ščigela a iných, každoročne od roku 2007
 • Praktické kurzy Preventívne snímky – technika zhotovenia, interpretácia – MUDr. Jíří Sedelmayer, 2007
 • Farmakoterapia a sedácia v zubnej ambulancii – MUDr. Vladimír Ščigel, PhD., 2007
 • Endodoncia – Dr. Škrdlont – každoročne
 • Endodoncia Dr. Julian Webber – každoročne
 • Pravidelná účasť na domácich a zahraničných školeniach – každoročne

Náš tím šikovných ľudí

Srdcom našej zubnej kliniky, jej garantom a našou inšpiráciou, je Doc. MUDr. Martin Tvrdoň CSc. Sme špecializovaný tím zubárov s dlhoročnou praxou, vďaka ktorej máte istotu špičkovej starostlivosti za férovú cenu. Našim cieľom je však ponúknuť vám omnoho viac, aby ste sa pri návšteve zubnej kliniky Dr. Martin cítili ako u SVOJHO zubára.

MUDr. Martin
Kafka

implantológ

MUDr. Sabina
Figuľová

stomatologička

MDDr. Monika
Ivicová

stomatologička

MUDr. Kristina
Kardelis

stomatologička

MDDr. Dana
Gabajová

stomatologička

Bc. Zuzana
Koškovská

dentálna hygienička

Bc. Annamária
Polláková

dentálna hygienička

Jana
Pružincová

zdravotná sestra

Michala
Rybárová

zdravotná sestra

Alena
Seličová

zdravotná sestra

Mgr. Martina
Martáková

personálna koordinátorka

MDDr. Jana
Linská

čelustný ortopéd

Daniel
Šuľan

Cad-cam zubný technik

Bc. Frederika
Antušová

dentálna hygienička

Bc. Paulína
Melichárková

dentálna hygienička

Petra
Lizáková

zdravotná sestra

Petra
Hriciková

zdravotná sestra

Veronika
Wiebauerová

zdravotná sestra

Katarína
Hučková

zdravotná sestra

Kristína
Geletejová

zubná asistentka

Andrea
Sluková

zdravotná sestra

Natália
Mikušová

zubná asistentka

Simona
Kostková

zubná asistentka

Ivana
Sabo

asistentka

Sára
Budáčová

zubná asistentka

Jaroslava
Hužvárová

personálna koordinátorka