08.02.2024

Je čas zmeniť zubára: Viete, ako postupovať?

zmena zubára

Chcete zmeniť zubára a neviete, ako na to? Nezáleží na tom, aké máte dôvody, podstatné je urobiť všetky kroky, aby sa táto zmena udiala bez komplikácií.

Tu je presný postup, čo je nutné urobiť a na čo myslieť, aby to prebehlo bez komplikácií.

Všeobecné pravidlá na zmenu lekára

Prvou a najdôležitejšou podmienkou je nájsť si nového lekára. Podľa zákona možno lekára zmeniť po uplynutí 6 mesiacov od podpísania dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. A to bez udania dôvodu.

Ak lekára zmeníte skôr ako po 6 mesiacoch od uzatvorenia dohody alebo od jej predĺženia, mali by ste si u nového lekára až do uplynutia tejto lehoty všetky úkony uhrádzať, nakoľko mu ich zdravotná poisťovňa nepreplatí. 

Dohoda s novým lekárom je platná odo dňa, ako je akceptovaná zdravotnou poisťovňou. O zmene lekára informuje poisťovňu pôvodný a nový lekár – pacienta sa tieto úkony netýkajú. 

Stretnúť sa možno aj s poplatkom, ktorý si niektorí lekári za vyradenie z evidencie pýtajú. A hoci je pravdou, že je to neoprávnená požiadavka, nemožno im v tom zabrániť. Ak si žiadajú peniaze napríklad za výpis zo zdravotnej dokumentácie, zvyčajne nie je iná možnosť, iba to uhradiť. 

Dôvody, prečo zmeniť stomatológa

Potreba zmeniť zubára môže mať viacero príčin – potrebujete tak urobiť z dôvodu zmeny adresy bydliska, prípadne stomatológ zmenil pôsobisko a pre vás je náročnejšie k nemu dochádzať. Niekedy je však dôvodom aj nespokojnosť s jeho službami a cenami za vyšetrenia a zákroky

Každopádne, stomatologická ambulantná zdravotná starostlivosť je špecifická a líši sa od iných špecializovaných pracovísk, k zubárovi chodíme pravidelne na preventívne prehliadky a dentálnu hygienu, a nie iba pri zdravotných problémoch. Aj z toho dôvodu sa pri zmene zubára postupuje rovnako, ako pri zmene všeobecného lekára. 

Čo potrebujete na zmenu zubára?

Ako zmeniť zubára? Ak sa rozhodnete, že zmena stomatológa je neodkladná, pripravte sa na nasledujúce kroky:

  • od pôvodného zubára budete potrebovať doklad o vyradení z evidencie,
  • nesmie vám chýbať ani dátum poslednej preventívnej prehliadky za uplynulý rok,
  • v prípade, že tak neurobí váš nový zubár, je potrebné požiadať minimálne o výpis zo zdravotnej karty – poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný archivovať zdravotnú dokumentáciu pacienta po dobu stanovenú zákonom, pričom lekár môže na základe svojho rozhodnutia odovzdať originál a ponechať si rovnopis zdravotnej dokumentácie (alebo to urobí naopak a originál si ponechá on),
  • lekár s pacientom vyplní žiadanku, ktorú pacient doručí pôvodnému stomatológovi (osobne, poštou alebo elektronicky),
  • ak ste navštevovali súkromnú zubnú ambulanciu, spomínané doklady nepotrebujete – u nového stomatológa len podpíšete čestné prehlásenie, že nie ste registrovaný u iného zubného lekára,
  • od dokladovania je oslobodený aj pacient prestupujúci k zubnému lekárovi, ktorý nemá uzavreté dohody so zdravotnými poisťovňami – v danom prípade len požiada o zaradenie medzi pacientov.

Môže stomatológ odmietnuť nového pacienta?

Existujú prípady, kedy zubár nie je povinný zaradiť pacienta do svojej evidencie. Najčastejšie sú tieto dôvody:

  • má veľa pacientov a nových už neprijíma,
  • existuje osobný vzťah medzi zdravotníckym pracovníkom a pacientom, čo môže vplývať na schopnosť objektívne posúdiť jeho zdravotný stav,
  • sú tam určité morálne zábrany, respektíve rozdielne názory na zásadné životné otázky.

Má odmietnutý pacient zákonné možnosti, ako reagovať? 

Pacient môže podať podnet na príslušný samosprávny kraj, ktorý mu musí bezodkladne prideliť nového lekára. A v prípade, ak lekár samosprávneho kraja zistí, že odmietnutie pacienta bolo neopodstatnené, môže pacientovi určiť aj lekára, ktorý ho predtým odmietol.

Vo všeobecnosti platí, že lekár nesmie odmietnuť pacienta, ktorý potrebuje bezodkladnú zdravotnú starostlivosť. Jedine špecialista ho môže odmietnuť vyšetriť, ak nemá odporúčanie – výmenný lístok od všeobecného lekára. To však neplatí pre stomatológa, psychiatra, kožného lekára, očného lekára a gynekológa, u ktorých pacient nepotrebuje výmenný lístok.

Máte otázku? Kontaktujte nás, pomôžeme vám nájsť správnu odpoveď a najvhodnejšie riešenie.

Zavolajte nám Napíšte nám