Hygiena/bielenie

Zákrok Cena
Odstránenie zubného kameňa/ povlakov – 1 sedenie IHF 54,- €
Airflow /samostatne/ 22,- €
Kyretáž – 1 čeľusť (60min) 80,- €
Kyretáž 1 zub /samostatne/ 15,- €
Kyretáž 1 sextant /samostatne/ 40,- €
Fluorizácia ako samost. výkon 10,- €
Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny 10,- €
Recall po ukončení IHF 15,- €
Bielenie zubov- ambulantné- Beyond whitening 320,- €
Bielenie zubov- domáce- Nitewhite + nosiče 180,- €
Vnútorné bielenie zubov- 1 zub - prvé sedenie 120,- €
Vnútorné bielenie - 1 zub - každé ďalšie sedenie 25,- €


Cenník platný od 1. 7. 2018