Hygiena/bielenie

Zákrok Cena
Odstránenie zubného kameňa/ povlakov – 1 sedenie IHF 70,- €
Airflow /samostatne/ 25,- €
Kyretáž – 1 čeľusť (60min) 120,- €
Kyretáž 1 zub /samostatne/ 15,- €
Kyretáž 1 sextant /samostatne/ 60,- €
Fluorizácia ako samost. výkon 10,- €
Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny 15,- €
Recall po ukončení IHF 20,- €
Bielenie zubov- ambulantné- Beyond whitening 320,- €
Bielenie zubov- domáce- Nitewhite + nosiče 199,- €
Vnútorné bielenie zubov- 1 zub - prvé sedenie 120,- €
Vnútorné bielenie - 1 zub - každé ďalšie sedenie 25,- €


Cenník platný od 1. 4. 2021