Stomatologická chirurgia

Čo je stomatologická chirurgia?

Stomatologická chirurgia je do značnej miery špecializovaný odbor, ktorý napraví deformáciu či chorobný stav, prípadne dokončí liečbu v situácii, kedy je konzervatívna neinvazívna liečba neefektívna.

Čo všetko stomatologická chirurgia zahŕňa?

Stomatologická chirurgia dokáže efektívne vyriešiť vrodené deformácie, ako napríklad deformácie postavenia zubov alebo čeľustí, zaoberá sa však aj liečbou získaných ochorení.

Aký je efekt stomatologickej chirurgie?

Stomatologická chirurgia sa zaoberá prevažne vrodenými deformáciami, ktoré možno chirurgickým zásahom napraviť často až do úplnej estetickej a funkčnej rehabilitácie. Pri získaných ochoreniach alebo deformáciách je situácia zložitejšia, keďže si ich klient často spôsobí sám a odsúvaním zásahu stav ešte zhoršuje.

Prečo stomatologickú chirurgiu odporúčame?

Včasné vykonanie zákroku môže byť kľúčové pre vaše zdravie. Ochorenie sa totiž vo forme fokálnej infekcie môže rozšíriť na ďalšie orgány: ucho, oko alebo čeľustné dutiny, blízko sa nachádza aj mozog. Kľúčovou je teda spolupráca každého klienta, aby došlo k zastaveniu ochorenia ešte v ústnej dutine.

Týka sa ma stomatologická chirurgia, ak mám záujem o zubné implantáty?

Áno, najmä v prípade, ak Váš chrup nie je v ideálnom stave. Vtedy samotnému vloženou implantátu predchádza dôkladná príprava, korá zaručí, že sa celý zákrok skončí úspešne.

Potrebná napríklad môže byť chirurgická extrakcia niekorých zubov alebo štep kosti známy aj ako sinus lift. Takáto augmentácia hornej čeluste vedie k jej posilneniu a vykonáva sa za účelom, aby následné vsadenie a prijatie implantátu prebehlo bezproblémovo.

Naše služby