Súhlas so spracovaním osobných údajov

Odoslaním mojich osobných údajov udeľujem súhlas s ich spracúvaním spoločnosti Martin Dental Center s.r.o. podľa zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z.“) spoločnosti Martin Dental Center s.r.o. na inerné účely. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 20 zákona č. 428/2002 Z. z.