Protetika

Zákrok Cena
Korunka provizorná – ochranná 30,- €
Korunka provizorná- PMMA od 70,- €
Odtlačky Ypen H/D 20,- €
Odtlačky silikón 25,- €
Odtlačky po implantácii 60,- €
Digitálne odtlačky 50,- €
Študijný model 30,- €
Tvárový oblúk medzičelustný vzťah 40,- €
sňatie korunky/overlay/fazety 30,- €
Detská nerezová korunka 80,-€
Korunka/ medzičlen kovokeramická 370,- €
Korunka kovokeramická na implantát 390,- €
Korunka zirkon na implantát OD 490,- €
Korunka/ medzičlen Zirkonoxid 490,- €
Korunka eMax/sklokeramika 530,- €
Korunka eMax na implantát 530,- €
Estetická fazeta keramika 530,- €
Inlay/Onlay/Overlay eMax/sklokeramika 530,- €
Celková snímateľná náhrada horná alebo dolná 590,- €
Čiastočná snímateľná náhrada horná alebo dolná 740,- €
Skeletovaná náhrada + báza  780,- €
Medzerník  200,- €
oprava NÁhrady – Prasknutá alebo zlomená 50,- €
Spevňovacia mriežka do sním. prot. 70,- €
Rebazácia protézy 150,- €
Gilmor- Dolder strmeň 100,- €
Zásuvný/ guličkový spoj 175,- €
dlaha PROTI BRUXIZMU 90,- €
Chránič pre športovcov 300,- €
Wax up – 1 zub 30,- €
Oprava snímateľnej náhrady s doplnením 1 zuba 80,- €
Doplnenie každého ďalšieho zuba 20,- €
Protéza na miniimplantáty 1 čelusť – nadštandard 750, – €
ALL-on-4  od 5760- €
ALL-on-6 od 6860,- €
Titan/zirkon – all on 4/6  550,-€/člen
čiasočná snímateľna náhrada imediátna 500,- €
Mock up 1 kvadrant 75,-€