Základné ošetrenie

Zákrok Cena
Vstupné vyšetrenie (15min), registrácia pacienta ZADARMO
Preventívna prehliadka 30,- €
Akútne vyštrenie (30min) 20,- €
RTG snímok OPG ortopantomogram 30,- €
RTG snímok RVG intraorálny 17,- €
Bitewing 1 kvadrant 17,- €
Analýza, indikácia, plánovanie liečby 30,- €
Analýza RTG snímku malého 10,- €
Analýza OPG 15,- €
Konzultácia (60min) 80,- €
Konzultácia do 30min 40,- €
Príplatok za ošetrenie mimo prac. doby 100,- €
Nedostavenie sa na termín (á 60min) 100,- €
Neskoré odhlásenie termínu menej ako 24hod (á 60min) 50,- €
Rezervácia celodenného termínu (odráta sa od ceny ošetrenia) 200,- €
Neskoré odhlásenie celodenného termínu (menej ako 48hod) 200,- €
Rezervácia chirurgického termínu (cena sa odráta od ošetrenia) 100,- €
Neskoré odhlásenie chirurgického termínu (menej ako 48hod) 100,- €
3D RTG jeden kvadrant 35,- €
3D RTG jedna čelusť 60,- €
3D RTG komplet 120,- €
Vyšetrenie dieťaťa 30min 60,- €
Vyšetrenie dieťaťa 60min 120,- €
Návrh liečebného plánu 30,- €
Krátky administratívny úkon 5,-€
Vyšetrenie chrupu laserom Diagnodent 20,- €
Vyšetrenie sliznice – Velscope 10,- €