Základné ošetrenie

Zákrok Cena
Vstupné vyšetrenie (15min), registrácia pacienta ZADARMO
Preventívna prehliadka 30,- €
Akútne vyštrenie 20,- €
RTG snímok OPG ortopantomogram 35,- €
RTG snímok RVG intraorálny 20,- €
Bitewing 1 kvadrant 20,- €
Analýza RTG snímku malého 10,- €
Analýza OPG 10,- €
Konzultácia (60min) 80,- €
Konzultácia do 30min 40,- €
Príplatok za ošetrenie mimo prac. doby 100,- €
Nedostavenie sa na termín ( 60min) 100,- €
Neskoré odhlásenie termínu menej ako 24hod 100,- €
3D RTG jeden kvadrant 40,- €
3D RTG jedna čelusť 60,- €
3D RTG komplet 120,- €
Vyšetrenie dieťaťa ( 30min ) 60,- €
Návrh liečebného plánu 30,- €
administratívny úkon Od 5,-€
Vyšetrenie sliznice – Velscope 10,- €