08.09.2022

Črenové zuby

crenove zuby

Chrup je súhrnom všetkých zubov jedinca. Chrupy sa delia podľa rôznych kritérií. Štyri základné typy zubov u cicavcov sú rezák, očný zub, črenový zub a stolička.

Človeku sa počas života vymenia dva typy zubov – v detstve mu vyrastajú mliečne zuby, ktoré sa neskôr nahradia trvalým chrupom. Dospelý človek má 32 trvalých zubov, z toho 8 rezákov, 4 očné zuby, 8 črenových zubov a 12 stoličiek. Trvalé zuby sa prerezávajú od 6. do 14. (druhé stoličky) až 21. (tretie stoličky) roku.

Kedy nám rastú črenové zuby?

Dieťa nemá črenové zuby v pravom zmysle slova. Týmto pojmom sa označuje až trvalý chrup. V prípade mliečnych zubov hovoríme o „prvých stoličkách“. Sú zvyčajne štyri a prerezávajú sa medzi prvým a druhým rokom dieťaťa. Sú umiestnené medzi očnými zubami a stoličkami – dva zuby sú v hornej čeľusti a dva v dolnej čeľusti.

Ide o mohutné zuby nachádzajúce sa v zadnej časti ústnej dutiny. Slúžia na žuvanie a rozomieľanie potravy. Vďaka nim dieťa zisťuje, ako prežúvať. Okrem toho plnia rovnakú funkciu ako rezáky, očné zuby a stoličky – zohrávajú dôležitú úlohu pri zakladaní dospelého chrupu, keďže ovplyvňujú správne postavenie trvalých zubov.

Výskyt a význam črenových zubov v dospelosti

Pravé črenové zuby sa nachádzajú iba v trvalom chrupe – v hornej a dolnej čeľusti, ako aj v postrannej časti chrupu, a to medzi očným zubom a prvou stoličkou.

Oproti rezákom a očným zubom nemajú črenové zuby rezaciu hranu, ale žuvaciu plochu. Zaraďujeme sem prvý horný premolár (prvý horný črenový zub), druhý horný premolár (druhý horný črenový zub), prvý dolný premolár (prvý dolný črenový zub) a druhý dolný premolár (druhý dolný črenový zub).

Máte otázku? Kontaktujte nás, pomôžeme vám nájsť správnu odpoveď a najvhodnejšie riešenie.

Zavolajte nám Napíšte nám