ako vyrovnat zuby bez strojceka

Vráťte vybitý zub tam, kam patrí. Replantácia zuba je šanca, ako neprísť o trvalý zub a dať ho na pôvodné miesto. Áno, vyrazený zub skutočne dokážeme vrátiť na miesto, odkiaľ vypadol. Veľmi dôležité je však konať rýchlo a správne. Prioritná je rýchlosť konania – objednajte sa hneď, ako bol zub vybitý, inak môže byť neskoro na nápravu.

Ide o čas. Dbajte na to, aby ste išli k stomatológovi čo najrýchlejšie, ako je to možné – vyrazený zub sa nesmie vysušiť. Odporúča sa uloženie zuba do slín alebo mlieka.

Úspešne replantovať zub je možné v prípadoch, ak sa zub vybil aj s koreňom. Aj tu však platí, že rozhoduje čas, ako rýchlo vyhľadáte odbornú pomoc. Úlomok postačuje priniesť vo vreckovke, vlhkosť vzduchu tu nezohráva úlohu, ako je to pri celom vybitom zube.  

Replantácia zuba u nás

  • Skúsený tím odborníkov je pripravený vám pomôcť.
  • Vyrazený zub vrátime na pôvodné miesto.
  • Objednajte sa rýchlo – čas je veľmi dôležitý!
  • Znečistený zub uchovajte a prineste v slinách alebo mlieku.
  • Replantácia prebieha v lokálnej anestézii.

objednať sa

ako vyrovnat zuby bez strojceka

Proces replantácie vybitého zuba

1Ihneď nás kontaktujte

Kontaktujte nás čo najskôr telefonicky. V prípade, že vám nenájdeme urgentný termín, odporučime vám zubnú pohotovosť.

2Replantácia – priebeh zákroku

Pri replantácii nie je času nazvyš. Najvyššia šanca na úspešné navrátenie zuba na pôvodné miesto je do jednej hodiny od vyrazenia. Dôležité však je, aby ste vybitý zub mali so sebou a uchovali ho vhodným spôsobom – ideálne v ústach či v mlieku. Ak prežijú bunky na povrchu zuba a nedošlo k poškodeniu kostného lôžka, je veľká pravdepodobnosť, že zub sa uchytí. Zákrok prebieha v lokálnej anestézii, pričom trvá iba niekoľko minút. Ak nedôjde ku komplikáciám, do tridsiatich minút by ste mali mať vybitý zub naspäť v ústach.

3Kontrola a domáca starostlivosť o zub

Je dôležité sledovať, či replantácia prebehla v poriadku a nedošlo k uvoľneniu zuba. V rámci kontroly po zákroku stomatológ preverí stav zuba a odporučí Vám vhodnú domácu starostlivosť o replantovaný zub. V prípade, že by došlo k opakovanej strate zuba, je možné tento problém riešiť aj použitím zubného implantátu – to sa však odporúča až dospelým pacientom.

Najčastejšie otázky o replantácii zubov

Replantovať zub je možné len vtedy, ak sa vybije s koreňom. Ak ide o úlomok zuba, ten sa dá nalepiť, rozhodujúci je čas ošetrenia.

Áno, obzvlášť u detí s mliečnymi zubami je proces replantácie veľmi úspešný, ak sa zrealizuje do dvoch hodín od úrazu.

Replantovaný zub funguje celkom normálne a nie sú známe žiadne obmedzenia.

Starostlivosť je taká, ako o ostatné zuby. Je nutné dbať na pravidelné čistenie zubov a medzizubných priestorov, preventívne zubné prehliadky a dentálnu hygienu.