02.02.2024

Anestézia v stomatológii: Aké sú možnosti a účinky?

Problémy s chrupom a bolesti zubov si žiadajú radikálne riešenia. V stomatológii existuje viacero spôsobov, ako zabezpečiť bezbolestnosť náročných zákrokov a prekonať strach pacienta. Na základe preferencií pacienta, ale aj náročnosti ošetrenia, možno zvoliť lokálnu či celkovú anestéziu, analgosedáciu či premedikáciu. 

Viac o výhodách a rizikách každej z metód sa dozviete nižšie.

Lokálna anestézia 

Lokálna anestézia zubov je dočasné znecitlivenie niektorej časti ústnej dutiny. Základný rozdiel oproti celkovej narkóze je v tom, že pacient je počas lokálneho umŕtvenia pri plnom vedomí a môže s lekárom spolupracovať.

Rozlišujeme povrchovú a injekčnú lokálnu anestéziu. Povrchová anestézia sa aplikuje formou roztoku, gélu či sprejom. Jej úlohou je znecitlivenie daného miesta pred injekčnou anestéziou. Injekčná anestézia slúži na dosiahnutie bezbolestnosti ošetrovanej oblasti. Znecitlivieť možno konkrétny zub či celú ústnu dutinu, všetko je na rozhodnutí stomatológa. Aplikácia je vďaka mikrotenkej atraumatickej ihle celkom bezbolestná. 

Lokálna anestézia sa považuje za bezpečný spôsob znecitlivenia a môže byť použitá aj u detí či tehotných žien. Rovnako tak neškodí ani pacientom s pridruženými ochoreniami (vysoký krvný tlak, srdcové ťažkosti a iné). 

Celková anestézia 

Celková anestézia (narkóza) je riadená strata vedomia, pri ktorej nastáva stav úplného znecitlivenia. Stomatológ po nej siahne najmä v prípadoch, ak ide o zdĺhavý a náročný operačný úkon, alebo ak je pacient veľmi vystresovaný zo zákroku (bojí sa bolesti či úkonu).

Priebeh celkovej anestézie – narkózy 

Pred ošetrením v celkovej anestézii musí každý pacient absolvovať interné predoperačné vyšetrenie, a to menej ako 10 dní pred plánovaným zákrokom. Priebeh celkovej anestézie je vopred konzultovaný so skúseným anesteziológom a stomatológom, ktorý bude zákrok vykonávať. 

Pred zákrokom by sa nemalo jesť ani piť. Po zákroku je nutné pacienta odsledovať – mal by ostať na pozorovanie a zotavenie. Pri odchode by mal byť sprevádzaný dospelou osobou.  

Nežiadúce účinky narkózy 

Celková anestézia so sebou nesie viaceré riziká. A hoci sú počas celého operačného úkonu monitorované všetky životné funkcie pacienta, riskantné je najmä prebúdzanie z celkovej narkózy. Práve to sa môže spájať s pocitmi zmätenosti, nevoľnosťami, suchom v ústach a ospalosťou. Panujú však aj ďalšie obavy súvisiace s celkovou anestéziou. Sú oprávnené?

Skracuje narkóza život?

Celková anestézia v súčasnosti nepredstavuje žiadne riziko, ktoré by vplývalo na dĺžku života. 

Narkóza a nádcha

Aby bolo možné aplikovať celkovú narkózu, je nutné stopercentné zdravie pacienta. Aj mierne prechladnutie či kašeľ môže byť potenciálne nebezpečenstvo, pretože dýchacie cesty nie sú celkom čisté a priechodné, čím sa limituje dôležitá súčasť zákroku, a to monitorovanie dýchania.

Narkóza – cena úkonu

Veľakrát je rozhodujúcim aspektom, či sa pacient rozhodne pre celkovú anestéziu, jej cena. Ceny narkózy sú rôzne a každá stomatologická klinika ich má nastavené individuálne, avšak všeobecne je celková anestézia drahšia ako lokálna.

Analgosedácia – kedy je vhodná?

Je to stav vedomia pri ošetrení, ktorý je ovplyvnený liekmi. Ich cieľom je utlmiť pacienta, aby nevnímal strach a bolesť, ale nejde o bezvedomie. Toto ošetrenie je možné vykonať pod dohľadom anesteziológa, pričom sa vykonáva na jeho odporúčanie. Analgosedáciu možno použiť len u dospelých pacientov a iba pri niektorých kratších úkonoch.

Premedikácia

Premedikácia – podanie utišujúcich liekov. Využíva sa to predovšetkým pri menších deťoch, respektíve pri nespolupracujúcich pacientoch (ľudia s fóbiou zo zubára a pacienti s mentálnym a telesným hendikepom). Obzvlášť s deťmi do troch rokov je náročnejšie komunikovať a dobre im vysvetliť, o čo pri vyšetrení chrupu ide. Našťastie existujú vhodné spôsoby tíšenia bolesti a upokojenia – od miernych sedatív až po silnejšie medikamenty, ktoré sa dieťaťu podávajú orálne. 

Prvoradá je vždy konzultácia so stomatológom. V prípade, že sa dohodne termín a nutnosť premedikácie, je nutné prísť minimálne 45 minút pred plánovaným zákrokom, aby sa lieky stihli podať a mohli začať účinkovať. Následne sa vykoná stomatologický úkon. Po ňom ostáva pacient na lôžkovej časti po dobu aspoň 2 hodín, aby sa odsledoval jeho stav. 

Máte otázku? Kontaktujte nás, pomôžeme vám nájsť správnu odpoveď a najvhodnejšie riešenie.

Zavolajte nám Napíšte nám