Stomatológická chirurgia

Čo je stomatologická chirurgia?

Stomatologická chirurgia je do značnej miery špecializovaný odbor, ktorý napraví deformáciu či chorobný stav, prípadne dokončí liečbu v situácii, kedy je konzervatívna neinvazívna liečba neefektívna.


Čo všetko stomatologická chirurgia zahŕňa?

Stomatologická chirurgia dokáže efektívne vyriešiť vrodené deformácie, ako napríklad deformácie postavenia zubov alebo čeľustí, zaoberá sa však aj liečbou získaných ochorení.


Aký je efekt stomatologickej chirurgie?

Stomatologická chirurgia sa zaoberá prevažne vrodenými deformáciami, ktoré možno chirurgickým zásahom napraviť často až do úplnej estetickej a funkčnej rehabilitácie. Pri získaných ochoreniach alebo deformáciách je situácia zložitejšia, keďže si ich klient často spôsobí sám a odsúvaním zásahu stav ešte zhoršuje.


Prečo stomatologickú chirurgiu odporúčame?

Včasné vykonanie zákroku môže byť kľúčové pre vaše zdravie. Ochorenie sa totiž vo forme fokálnej infekcie môže rozšíriť na ďalšie orgány: ucho, oko alebo čeľustné dutiny, blízko sa nachádza aj mozog. Kľúčovou je teda spolupráca každého klienta, aby došlo k zastaveniu ochorenia ešte v ústnej dutine.


Iba u nás máte komplexnú vstupnú prehliadku úplne zadarmo!

SLUŽBYKONTAKT

Parkovanie zdarma na vyhradených miestach