04.04.2024

Abrázia zubov – abrazívny

abrázia zubov

Abrázia vo všeobecnosti označuje obrusovanie, oškrabávanie, vyhladzovanie. Tento pojem sa používa v geológii, strojárstve, poľnohospodárstve aj v medicíne.

Najčastejšie sa stretávame s označením abrázia zubov, avšak možno týmto pojmom označiť aj kyretáž v gynekológii, zoškrabanie povrchu sliznice či odreniny na končatinách.

Abrázia zubov

Abrázia zubov je strata tvrdých zubných tkanív pôsobením vonkajších mechanických vplyvov. Je to patologický proces spojený s nadmerným mechanickým obrusovaním povrchu chrupu.

Postihnuté abráziou môžu byť všetky plôšky zubov, ktoré prichádzajú do kontaktu s nadmerným mechanickým vplyvom. Najviac ohrozenou časťou chrupu sú krčky zubov, ktoré môžu byť opakovaným mechanickým poškodzovaním výrazne oslabené. Dlhodobá abrázia často vedie až k strate zubných tkanív, čoho dôsledkom je veľká citlivosť chrupu.

Príčiny abrázie chrupu

  • Nesprávna a agresívna technika čistenia zubov,
  • tvrdé zubné kefky, 
  • abrazívne zubné pasty, 
  • nadmerný tlak pri nasadzovaní alebo vyberaní zubnej protézy,
  • obhrýzanie tvrdých predmetov.

Kedy je zub abrazívny?

Chrup je abrazívny z mnohých príčin, najčastejšie vplyvom opakovaného mechanického poškodzovania zubných tkanív. Abrázia postihuje najmä rezacie hrany frontálnych zubov a krčkovú oblasť zuba (najčastejšie očného a črenového zuba). Nadmerná abrázia vzniká predovšetkým v zredukovanom chrupe s medzerami, ako aj pri nefyziologických pohyboch dolnej čeľuste (škrípanie zubov).

Nadmernou abráziou sa mení tvar a rozmer zubov. Žuvacie plochy postranného chrupu sa menia na hladké plochy. Takto poškodené zuby sú extrémne citlivé na chemické a teplotné vplyvy. 

Máte otázku? Kontaktujte nás, pomôžeme vám nájsť správnu odpoveď a najvhodnejšie riešenie.

Zavolajte nám Napíšte nám